Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Wie zijn wij?

Sinds 1895 is de Stafmuziek van het 1e Regiment Infanterie gevestigd in Assen. Meerdere keren kwam het voortbestaan ter discussie, waardoor in 1953 een burger comité werd opgericht, wat er aan bijdroeg dat de militaire muziek in Assen behouden bleef.

Dit burgercomité bleef zich inspannen voor diverse zaken, waarna het initiatief kwam om een vereniging op te richten. Op 19 februari 1960 was de eerste oprichtersvergadering waar meteen al 80 mensen aanwezig waren.

Tijdens deze vergadering werd de officiële naam van de vereniging: Vereniging van Vrienden van de Johan Willem Friso Kapel, wat later de Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso is geworden.