AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevens- bescherming

Privacy beleid van de Vereniging van Vrienden KMKJWF/RFGGJ

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt per 25 mei 2018 van organisaties om persoonsgegevens, die in het kader van de rechtspersoon (de Vereniging) van de leden worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen en gebruikt, vast te leggen in een Privacy beleid en een Privacy protocol.

Alle leden van de Vereniging hebben een Gegevensformulier ingevuld en ondertekend. Aan nieuwe leden wordt verzocht dit ook te doen.

Uitsluitend de gegevens die door middel van dit Gegevensformulier zijn verzameld en vastgelegd, worden door de Vereniging opgeslagen en gebruikt.

Van alle gegevens is bij de leden bekend met welk doel deze zijn verzameld en waarvoor deze (dus) worden gebruikt. Dit doel is op het Gegevensformulier vermeld.

Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor de bescherming van de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens. Publicaties op deze website zijn met zorg geplaatst, is er iets aan de aandacht ontsnapt, maak dit kenbaar via het contactformulier. 

Alle leden van de Vereniging hebben het recht het volledige, door het bestuur van de vereniging vastgestelde, Privacy beleid en het Privacy protocol op te vragen.  Ook kunnen zij te allen tijde op aanvraag bij de secretaris inzage krijgen in de van hen geregistreerde gegevens.

In het Privacy beleid is verwoord hoe de gegevens zijn opgeslagen en hoe te handelen bij klachten