Vrienden

Vereniging van Vrienden

 

De Stafmuziek van het 1e Regiment Infanterie is sedert 1895 is in Assen gevestigd. In de loop van de 20e eeuw is meerdere keren het voortbestaan ter discussie geweest, maar steeds bleken er krachten te zijn die er voor zorgden dat de militaire muziek in Assen behouden bleef.

In december 1953 werd voor het eerst een burger comité opgericht met als doel om de stafmuziek te voorzien van gala-uniformen. Kort daarna werd de naam officieel de Johan Willem Friso Kapel en op 26 januari 1955 werden de gala uniformen, tegenwoordig ceremonieel tenue genoemd, aan de JWF kapel aangeboden.

Het comité werd niet ontbonden, maar bleef zich inspannen voor de kapel, waaruit in 1959 ook weer het initiatief ontstond om de petten te kunnen vervangen door een passend hoofddeksel, wat de nog altijd gedragen ‘sjako’ werd.

Na ook die geslaagde actie is door een aantal mensen het initiatief genomen om een vereniging op te richten. Bij de oprichtingsvergadering op 19 februari 1960 waren maar liefst 80 mensen aanwezig die ook aan de actie voor de sjako’s hadden bijgedragen. In de vergadering werd bepaald dat de officiële naam van de vereniging zou worden: Vereniging van Vrienden van de Johan Willem Friso Kapel.

Nadat de militaire muziek in 1908, 1911, 1920 en 1925 al was bedreigd in haar bestaan kwam in 1993 de discussie in het kader van de Prioriteitennota 1993. De opkomstplicht werd daarbij opgeschort, waardoor het dienstplichtig tamboerkorps dat bij de Johan Willem Friso Kapel was ingedeeld in ieder geval werd opgeheven.

De Vereniging van Vrienden werd ook in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven en een afgevaardigde werd opgenomen in een werkgroep voor herstructurering van de militaire muziek. Het juiste podium om de belangen van de JWF kapel te kunnen behartigen. In goede samenwerking met de gemeente Assen en de provincie resulteerde de inspanningen in het behoud van de JWF-kapel in Assen.

Maar ook de 21e eeuw begon al vrij snel met een volgende reorganisatie bij Defensie en derhalve ook de militaire muziek (2003-2004). De Vereniging van Vrienden heeft ook nu weer van zich laten horen en daarbij de leden, maar ook vele overige liefhebbers van de kapel betrokken. Dit resulteerde in het aanbieden van bijna 20.000 handtekeningen aan de Staatsecretaris van Defensie.

Voor de militaire muziek betekende het toch een forse afslanking met als resultaat dat de ‘Koninklijke Militaire Kapel’ en de ‘Johan Willem Friso Kapel’ op 31 december 2004 beide werden opgeheven en er op 1 januari 2005 één nieuwe kapel werd opgericht. Deze werd, mede door de inspanningen van de Vereniging van Vrienden, in Assen gevestigd en kreeg na de Koninklijke goedkeuring door Hare Majesteit de naam ‘Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso’ (KMKJWF).

Voor de Vereniging van Vrienden van de Johan Willem Friso Kapel het sein om tot een naamsverandering te komen en draagt dan ook sinds die tijd de naam ‘Vereniging van Vrienden Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso’ waarbij is bepaald dat tevens de ‘Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ), het bij de KMKJWF ingedeelde koperensemble, zoveel als mogelijk wordt ondersteund.

Vandaag is de Vereniging van Vrienden een actieve club die in nauw contact staat met het management en de musici van de KMKJWF én de RFGGJ. De vereniging heeft inmiddels 300 leden en dat is bij de verschillende optredens waarvoor de leden speciale uitnodigingen ontvangen, goed merkbaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.