Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Het ontstaan van…

Sinds 1895 is de Stafmuziek van het 1e Regiment Infanterie gevestigd in Assen. Meerdere keren kwam het voortbestaan ter discussie, waardoor in 1953 een burger comité werd opgericht, wat er aan bijdroeg dat de militaire muziek in Assen behouden bleef.

Dit burger comité zorgde er voor dat de stafmuziek op 26 januari 1955 voorzien werd van gala-uniformen, nu noemen we dit het ceremonieel tenue.

In 1959 ontstond er een nieuw initiatief om de petten te vervangen voor een passender hoofddeksel. Dit werd “sjako” genoemd en word nog steeds gedragen.

Hierna ontstond het idee om een vereniging op te richten.

De militaire muziek werd vanaf 1908 tot 1925 bedreigd in haar voortbestaan, in 1993 kwam de discussie in het kader van de Prioriteitennota. De opkomstplicht werd opgeschort, waardoor het dienstplichtige tamboerkorps dat bij de Johan Willem Friso Kapel was ingedeeld werd opgeheven.

Daaropvolgend werd een afgevaardigde vanuit De Vereniging van Vrienden opgenomen in een werkgroep voor de herstructuring van de Johan Willem Friso Kapel. In goede samenwerking met de gemeente Assen en de provincie resulteerde dit in het behoud van de JWF kapel in Assen.

Al snel volgde de volgende reorganisatie, wat uiteindelijk betekende dat de “Koninklijke Militaire Kapel” en de “Johan Willem Friso Kapel” werden opgeheven en er op 1 januari 2005 één nieuwe kapel werd opgericht! Deze werd, mede door de inspanningen van de Vereniging van Vrienden in Assen gevestigd en kreeg na de Koninklijke goedkeuring door Hare Majesteit de naam “Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso”.

Hierna is onze naam aangepast naar de Vereniging van Vrienden Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.

Ook ondersteunen wij de “RFGGJ” zoveel als mogelijk.