Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'

RFGGJ Vandaag de dag

Van plechtig tot luchtig
De primaire taak van de Regimentsfanfare is gelegen in het muzikaal ondersteunen en
begeleiden van militair ceremonieel en protocol, zoals commando-overdrachten en
beëdigingen. Naast militair ceremonieel draagt de ze ook zorg voor de verbindende factor tussen de Krijgsmacht en de burgermaatschappij. Met educatieve schoolvoorstellingen, relatieconcerten en concerten in samenwerking met de amateursector vervult de RFGGJ een belangrijke rol in het versterken van de band tussen militairen en burgers.

Protocol als vaste waarde
De RFGGJ verzorgt een breed repertoire. In de vaste bagage van de musici zit dan ook een uitgebreid pakket aan stijlen en genres om de juiste toon te zetten bij de uiteenlopende gelegenheden waar acte de présence wordt gegeven. Daarnaast hecht de Regimentsfanfare op elk moment sterk aan protocol. De verschillende sferen die worden beheerst zorgen voor frisse en professionele optredens.

Een veelzijdig visitekaartje
Een perfecte illustratie van de veelzijdigheid van de RFGGJ is het koperkwintet dat er deel van uitmaakt. Het vijftal koperblazers treedt regelmatig op tijdens ceremonies, herdenkingen, recepties en kleine of avondvullende concerten. Het kwintet is daarmee een prachtig visitekaartje van de RFGGJ. De vijf beheersen daarbij een breed repertoire, zodat er voor elke gelegenheid een passend programma kan worden samengesteld. Koraalmuziek bij herdenkingen, klassiek bij een lunchconcert of jazz-, pop- of marsmuziek bij weer een andere gelegenheid.