Herdenkingsdienst 7 april 2022 aan de Vaart ZZ Assen

Herdenking Operatie “Amherst” 2022.

Tussen 8 en 12 april 1945 zijn er 33 Franse parachutisten om het leven gekomen.

Vandaag, bij het monument van de Franse parachutisten, nu 77 jaar geleden, staan we hierbij stil, dit is vlakbij de ingang van de JWF-kazerne.

In het bijzijn van Kolonel Harold de Jong, de loco burgemeester van Assen en 17 Franse gasten die hiervoor 3 dagen overkwamen, wordt deze ceremonie muzikaal omlijst door de KMKJWF o.l.v. Jan Wijenberg.

Leo Harmsen, trompettist van de KMKJWF (zie uitgelichte foto) heeft 4 dagen het trompetsignaal “Last Post” ten gehore gebracht bij alle monumenten. Bij elk monument werd een ogenblik stil gestaan en werd er door Kolonel Harold de Jong geduid op wat er op die plek is gebeurd. Zie ook in zijn boek “Franse para’s in Drenthe, 8-12 april 1945”.

Na de minuut stilte werd het signaal “Reveille” gespeeld.

“We zien nu hoe belangrijk vrede is”, aldus Kolonel Harold de Jong.

Meer hierover staat in de Nieuwsbrief van April van de Vereniging van Vrienden van de KMKJWF.