Nieuwsbrief januari 2023

Jaarvergadering 14 maart. In memoriam Henk Harten. Ledenadministratie. 18 maart Nacht Militaire Muziek. Koningsconcert 26 april DNK Assen. Eerste helft 2023 RFGGJ. Jubileumconcert 40 jaar IMMS. Play In KMKJWF Assen. 10 jarig bestaan Femuza concert KMKJWF Sneek.

Extra Nieuwsbrief december 2022

Info Nacht Militaire Muziek! Voor Vrienden van de KMKJWF/RFGGJ is een speciaal tarief van € 22,50 bij een
afname van minimaal 10 kaarten.
Wij vragen u dan ook om per omgaande aan te geven of u kaarten wil aanvragen
voor deze Nacht van de Militaire Muziek in het Nationaal Militair Museum, zodat
wij dat direct collectief kunnen gaan doen.

April 2022

Algemene ledenvergadering april 2022.
Opgave Nationale Taptoe zaterdag 10 september.
RFGGJ Interland Nederland-Denemarken.
Nieuwe Medewerker Interne Bedrijfsvoering MMCLAS Liesbeth Klok.
KMKJWF Nacht Militaire Muziek door sergeant Marije Slot.
Herdenking Operatie “Amherst” door sergeant Leo Harmsen.

Februari 2022

Voornemen kabinet sluiting Johan Willem Friso kazerne.
Nieuwe Kapelmeester Elnt. Jan Wijenberg.
Koningsconcert KMKJWF.
Theatershow RFGGJ: De Missie
Play In KMKJWF 10 december 2022.

December 2021

Afscheid van Kapelmeester Jody van Overbeek en Bart Schmittmann.
Een terugblik over het jaarconcert van de RFGGJ.
Koninklijke onderscheiding voor Rob Sloekers.
Best man OG CLas Hendrik de Boer.
Algemene Ledenvergadering februari 2022.

Jaarverslag 2020 en 2021

Jaarconcert en afgelastingen en De Kerstspecial in 2020 (zie ook De Kerstspecial in Afgelopen concerten)
Taptoe 2021.
Asser Praat.
Open dag en jaarconcert RFGGJ.

Oktober 2021

Jaarconcert 2022 KMKJWF (Re-Connected).
Kennismaking Elnt. J. den Boer commandant RFGGJ.
Te gast op de Open Dag van de RFGGJ.
Bijdrage Koperkwintet KMKJWF Asser Praat.