KMK JWF

Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”

 

De Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” (KMKJWF) is ontstaan na een reorganisatie van de militaire muziek. De vier tot dan toe bestaande orkesten binnen de Koninklijke Landmacht zijn op 31 december  2004 opgeheven en op 1 januari 2005 werden twee nieuwe orkesten opgericht. Eén van deze nieuwe orkest was de huidige KMKJWF.

Het takenpakket omvat onder meer de muzikale omlijsting bij officiële ontvangsten van staatshoofden en ambassadeurs door Zijne Majesteit de Koning, het opluisteren van militair ceremonieel en het geven van relatieconcerten.

Naast het harmonieorkest maakt ook de Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” (RFGGJ) onderdeel uit van de kapel. De kapel – harmonieorkest, regimentsfanfare en staf – bestaat uit 81 collega´s en heeft de Johan Willem Friso kazerne in Assen als thuisbasis.

Wie was Johan Willem Friso ?

Johan Willem Friso (1687 – 1711), Prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, was de zoon van Hendrik Casimir II en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Hij verwierf na het overlijden van zijn vader in 1696 het stadhouderschap van Friesland, Groningen en Drenthe, onder voogdijschap van zijn moeder.

In 1702 werd Johan Willem Friso krachtens de testamentaire beschikking van Willem III diens erfgenaam; ook van de titel ‘Prins van Oranje’. Dit kwam omdat de Koning Stadhouder Willem III kinderloos stierf en dubbele neef was van Johan Willem Friso.

Op 20 jarige leeftijd werd Johan Willem Friso als stadhouder ingehuldigd en bekleedde hij vanaf dat moment de post van opperbevelhebber. Hij onderscheidde zich in de slag van Oudenaarde (1708), het beleg van Rijssel en de slag bij Malplaquet (1709). Johan Willem Friso trad in het huwelijk met Maria Louise van Hessen-Kassel.

In 1711 werd hij naar Den Haag geroepen ter vereffening van de erfenis van Willem III, waarover een geschil bestond tussen hem en de Koning van Pruisen. Tijdens zijn tocht naar Den Haag verdronk hij toen de veerpont over het Hollands Diep door een storm omsloeg.

Historie
De Militaire Kapel “Johan Willem Friso” zet de tradities voort van de voormalige Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag (opgericht in 1829) én de Johan Willem Friso Kapel uit Assen (opgericht in 1819). Het heeft de toenmalige Koningin Beatrix in 2005 behaagd de nieuwe Militaire Kapel “Johan Willem Friso” het predikaat ‘Koninklijk’ te verlenen. Hiermee werd de officiële naam Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”.

Indien de kapel wordt ingezet bij ceremoniële plechtigheden zoals bijvoorbeeld de opening van de zitting der Staten-Generaal (Prinsjesdag) en Staatsbezoeken, treedt de kapel in de Residentie én de Hoofdstad op in het Ceremoniële Tenue van het Garderegiment Grenadiers. Kenmerkend hierbij zijn de berenmutsen én schellenbomen die in 1901 door Koningin Emma zijn geschonken aan de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel.

De Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” is ingedeeld bij het oudste Infanterie Regiment van de Koninklijke Landmacht, het Regiment Infanterie “Johan Willem Friso”. Om deze reden wordt bij alle andere optredens het (Ceremoniële) Tenue van het Regiment Infanterie “Johan Willem Friso” gedragen.

De kapel vandaag

De Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” is een militair orkest, deel uitmakend van de Koninklijke Landmacht en is als zodanig als ´bedrijfsorkest´ voor een belangrijk deel van haar tijd actief binnen de krijgsmacht. Daarnaast heeft de kapel een representatieve taak namens de krijgsmacht en verzorgt regelmatig diverse concerten en taptoes in binnen- en buitenland.

Op het concertpodium profileert de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” zich door een programmering waarin originele blaasmuziek, transcripties van klassiek repertoire, lichte muziek, jazz en entertainment met elkaar in evenwicht zijn. Met regelmaat worden speciaal voor de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” nieuwe composities en arrangementen geschreven en werkt de kapel met een groot aantal bekende artiesten samen.

Daarnaast kenmerkt de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” zich door choreografisch geraffineerde Taptoe-shows, vaak uitgevoerd in combinatie met de Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” én een degelijke militaire uitstraling.

Behalve het harmonieorkest kent de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” een aantal ensembles binnen haar gelederen, waaronder diverse kamermuziek ensembles.

Bezetting, management en werkzaamheden

Een zo divers takenpakket vraagt een bijzonder soort bezetting. Niet alleen in de verdeling van de instrumenten, maar zeker ook in de kennis en vaardigheden van de musici.

Bij het samenstellen van het nieuwe harmonieorkest op 01 januari 2005, stelde de minister van defensie 50 functieplaatsen ter beschikking. Niet veel voor een modern blaasorkest, maar wel volledig te bezetten door conservatorium geschoolde musici.

Een groot deel van hen bespeelt naast het hoofdinstrument ook één of meerdere neveninstrumenten, waardoor de mogelijkheden worden vergroot.

De instrumentenverdeling van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” is als volgt; 3 fluit/piccolo, 2 (alt)hobo, 2 fagot, 1 es/12 bes/1 bas klarinet, 4 saxofoon, 4 hoorn, 6 trompet, 4 trombone, 3 tenortuba, 3 bastuba, 1 contrabas en 4 slagwerk. De meest belangrijke neveninstrumenten zijn: gitaar, basgitaar, piano/keyboard, waardoor repertoire uit de lichte muziek, jazz en entertainment speelbaar is. Daarnaast heeft een aantal musici zich gespecialiseerd in arrangeren, klankregie, geluids- en lichttechniek.

Dagelijks wordt gerepeteerd of opgetreden. Protocollaire optredens zoals commando-overdrachten, beëdigingen of baretuitreikingen, concerten in binnen- en buitenland, cd opnamen, taptoe-shows en ceremoniële optredens zoals tijdens Prinsjesdag, de nationale herdenkingen, veteranendag of erewachten bij staatsbezoeken, vullen de agenda in ruime mate.

 

Daarnaast werkt de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” graag mee aan de ontwikkeling van de blaasmuziek in het algemeen door het programmeren en opnemen van nieuwe composities, het organiseren van een play-in of bijvoorbeeld het meewerken aan dirigentencursussen of –examens.

Het management van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” én de Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” bestaat uit een directeur (zakelijk leider / militair commandant), twee dirigenten (harmonieorkest en regimentsfanfare), een kapelmeester (dirigent tijdens militair protocollaire optredens), een roadmanager, een administratieve kracht en een roadie-chauffeur.

De inzet en optredens van alle militaire orkesten binnen de defensieorganisatie worden gecoördineerd door het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht (IMMK) in Utrecht. In de agenda wordt de balans gezocht tussen het grote aanbod militair protocollaire en ceremoniële optredens én het optreden als concertorkest voor relatie- en representatieve doeleinden.

Namens de Koninklijke Landmacht worden relatieconcerten gegeven, maar ook het management van de kapel zelf is actief op zoek naar mogelijkheden om de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” te presenteren. Vanzelfsprekend is hierbij het speelplezier van de musici van belang, evenals de presentatie van de Staat der Nederlanden, de Krijgsmacht en in het bijzonder de Koninklijke Landmacht.

Met een evenwichtige en verrassende programmering, waarbij het brede scala van mogelijkheden van het moderne harmonieorkest op hoog niveau voor het voetlicht wordt gebracht, naar behoefte aangevuld met een licht- en multimediapresentatie én een keur aan topmusici uit eigen gelederen, wil de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” in de komende jaren haar plaats aan de top van de nationale- en internationale blaasmuziek bevestigen.

De Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” staat onder leiding van kapelmeester Eerste luitenant Jody van Overbeek, chef-dirigent majoor Tijmen Botma en militair commandant majoor Gert Versteeg.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.